OPERATION

Our company guarantees high-standard and safe operation along the M5 Motorway between Budapest and Röszke 365 days a year.

Professionals of AKA Ltd. and A-WAY Ltd. are responsible for your safety
on and along the Motorway in the scope of duties listed below:

Üzemeltetés

Társaságunk az M5-ös autópálya Budapest és Röszke közötti szakaszán biztosítja az autópálya magas színvonalú működtetését, és karbantartását annak érdekében, hogy az év minden napján minden felhasználó zavartalanul közlekedhessen.

Amíg Ön úton van, az AKA Zrt. és az A-WAY Zrt. szakemberei az alábbi üzemeltetési feladatokat látják el az autópályán, és annak közvetlen környezetében:

Providing assistance – in case of accident informing the responsible authorities, provision of location

Maintenance of the motorway, small repairs and maintenance works

Continuous cultivating of the vegetation along the motorway

Possible obstruction removal within the shortest possible time

The maintenance of the signing posts

The maintenance of the motorway establishment along the motorway

Providing road patrol services

Keeping clean the Motorway

Winter operation – de-icing, snow clearance

Daily routine duties

Segítségnyújtás – baleset esetén a hatóságok értesítése, helyszín biztosítása
Az autópálya karbantartása, hibák javítása, kisebb
felújítások
Az autópálya területén
lévő növényzet
folyamatos ápolása
Esetleges akadályok
eltávolítása a lehető
legrövidebb idő alatt
Útjelző táblák karbantartása

Az autópálya-menti létesítmények karbantartása

Útellenőri szolgálat biztosítása

Az autópálya takarítása

Téli karbantartás – síkosságmentesítés, hóeltakarítás
Napi rutinfeladatok ellátása

SERVICES

Three Operation and Maintenance Centers – nearby Újhartyán, Kiskunfélegyháza and Balástya – help the continuous functioning of the M5 Motorway due to a 24h service.

In order to provide the technical support, Újhartyán and Balástya Operation and Maintenance Centers have 24-hour dispatcher services. Professionals supply here the motorway with continuous road patrol services; in case of emergency or accident they keep contact with the authorities. In addition, along the full length of the M5 SOS phone boxes are available for the travellers at every second km, therefore the dispatchers can be reached immediately in case of emergency.

Besides safety, our company lays great emphasis on the protection of nature hence AKA Ltd. builds nose screening walls, forests belts and game fences that protect the wildlife.

Additionally, there are police stations that help directing the traffic and provide aid in special situations.

AKA Ltd. maintains comfortable complex rest areas for travellers along the M5 Motorway.

Szolgáltatások

Az M5-ös autópálya folyamatos működését három autópályamérnökség segíti, Újhartyán, Kiskunfélegyháza és Balástya települések mentén.

A műszaki feltételek biztosítása érdekében az újhartyáni és balástyai üzemmérnökségen 24 órás diszpécserszolgálat működik. Az itt dolgozó szakemberek folyamatos útellenőri szolgálatot látnak el, és baleset esetén ők tartják a kapcsolatot a hatóságokkal is. Az autópálya teljes szakaszán minden páros kilométernél segélykérő telefonokat helyeztek el, így elakadás esetén a diszpécserek azonnal értesíthetők.

A biztonságos utazás feltételeinek megteremtése mellett Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a környezet megóvására. Zajvédő falakat, erdősávokat és vadvédő kerítéseket telepítettünk az autópálya érintett szakaszain.

A felhasználók biztonságának érdekében a mérnökségek mellett három autópálya-rendőrőrs teljesít szolgálatot. Felügyelik az autópálya forgalmi rendjét, és baleset esetén azonnali segítséget nyújtanak.

Az utazók kényelme érdekében az autópálya mentén komplex pihenőhelyek működnek.

M5 Motorway is ready for winter maintenance

AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. and the M5 Motorway Operating Company, A-WAY Zrt. have prepared their maintenance fleet for winter operation, which is ready to handle winter weather with regular road control service from November 10, 2020. At three operation and maintenance centres – in Újhartyán, Kiskunfélegyháza and Balástya – the special vehicles and adapters are ready for the winter.

Accessibility