There are no translations available.

Tájékoztatás az M5 Autópálya koncessziós kezelésben lévő szakaszán zártláncú, üzemi célú
kamerahálózat működtetéséről


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. (AKA Zrt.) az M5 autópálya koncessziós kezelésben lévő szakaszának (17+400 km és 173+895 km között) csomópontjaiban és pihenőiben zártláncú, üzemi (közelekedésbiztonsági) célú kamerahálózatot működtet.

A kamerahálózat nem minősül a 18/2008 (IV.30.) GKM rendelet szerinti elektronikus ellenőrző rendszernek; ennek kapcsán az AKA Zrt. sem személyes, sem különleges, sem bűnügyi személyes adatot nem kezel, ilyen adathoz nem jut hozzá és ilyen adathoz való hozzáférést nem kezdeményezhet. Az AKA Zrt. tevékenysége és a kamerahálózat működtetése semmilyen módon nem irányul személyes adatok kinyerésére, birtoklására, kezelésére, ez a képfelvétel-készítésnek nem célja, arra a kamerahálózat, mint rendszer nem alkalmas és arra alkalmassá nem tehető; ennélfogva az AKA Zrt. nem minősül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében adatkezelőnek.

A képfelvételek tárolásának ideje: a felvétel készítésétől számított 72 óra.